Fria mallar
Fria mallar

Anställningsavtal

Gratis mall för skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och anställd.

I anställningsavtalet upprättas de villkor som gäller för anställningen som anställningsform, arbetstider, arbetsplats samt lön. Som arbetsgivare är det viktigt att avtalet är påskrivet innan den anställde börjar på arbetsplatsen för att exempelvis försäkringar ska gälla för den anställde. Det är även viktigt att klargöra vad som gäller och vilken ersättning som utgår för att undvika tvister.

Komplettera gärna detta anställningsavtal med ett sekretessavtal, om den anställde ska arbeta med för dig känsliga uppgifter, som kan gagna en konkurrent. Då har du bättre juridisk grund ifall information skulle hamna på avvägar. För att få mer information om de anställningsformer samt vilka villkor som gäller med dem, kontakta den anställdes fackförbund.

Det är även bra att förtydliga exakt vilka arbetsuppgifter som du önskar att den anställde sa utföra med en skriftlig lapp. Det underlättar och förenklar den anställdes roll som kan upplevas rörig den första tiden.

För att klargöra vilka skattesats som ska gälla vid löneutbetalningen, be den anställde kontakta skatteverket för att få korrekt tabellskatt.

Anställningsavtalet skall skrivas under av både den anställde och arbetsgivaren och dessa skall erhålla ett exemplar var av anställningsavtalet.

Publicerad
26/09/2013

Senast ändrad
31/01/2014

Mallar

Dela innehåll