Fria mallar
Fria mallar

Anställningsintyg och arbetsbetyg

Gratis mall för anställningsintyg och arbetsbetyg för en anställd som avslutat sin anställning.
Med denna mall kan du skapa ett skriftligt intyg och ge ett betyg till den anställde.

Mallen innehåller startdatum samt slutdatum. Vad den anställde har haft för arbetsuppgifter.
Man brukar även göra ett arbetsbetyg på hur den anställde har skött sina arbetsuppgifter.
Det brukar vara kotum att man berömmer den anställde om man är nöjd med dens prestation.
Vi mindre lyckad anställning behöver man inte skriva ett negativt anställningsintyg utan då mer kortfattat beskriva arbetsuppgifterna utan ett arbetsbetyg.
Det är också bra att beskriva varför den anställdes anställning avslutades ex på egen begäran eller av arbetsbrist.

Anställningsintyget är ett bevis för den anställde att den har arbetat på företaget och ett intyg på när anställningen startade och slutade.
Det finns laglig rätt att den anställde för ett anställningsintyg från sin arbetsgivare men det anses som ett lämpligt sätt att avsluta anställningen på.
Det kan finnas reglerat i ett kollektivavtal att arbetsgivare ska upprätta intyg och betyg vid tjänstgöringens avslut.

När den anställde söker nästa tjänst kan intyget användas som referens och att du som arbetsgivare får berätta om den anställde.
Det är då bra att formulera intyget skriftligt på ett sanningsenlighet sätt som gör att du muntligen kan utveckla detta för nästa arbetsgivare.
Om det inte föreligger våldsamma meningsskiljaktigheter mellan dig och den anställde finns det inga som helst anledningar att inte hjälpa denne till nästa jobb.
Det kan gynna dig på något annat sätt i framtiden. (Eller karma om man tror på det)

Vi har fyllt i en bruklig och saklig text i vår mall nedan.
Fyll gärna på med fler vänliga ord om den anställde.

Publicerad
05/05/2017

Senast ändrad
05/05/2017

Mallar

Dela innehåll