Fria mallar
Fria mallar

Arvskifte

Gratis mall för att upprätta arvskifte för ett dödsbo / avliden person.
Mallen arvskifte stipulerar arvingar rätt till tilldelning av egendom enligt sina arvslotter.

Normalt sker ett arvskifte efter att bouppteckningen upprättats. Bouppteckningen används som underlag för denna mall av arvskifte. Dödsboets tillgångar kan förändras under verkställandet och det är då viktigt att dessa förändringar av tillgångar och skulder bokförs och bifogas som bilaga till arvskiftet.

Om dödsboet förvaltas av en boutredningsman eller likvärdig exekutor för arvskifte inte ske förrän denne har slutfört bouppteckningen. Likväl om det finns något bestridande mot arvskiftet och bouppteckningen förättats och alla skulder reglerats.

Vi rekommenderar att ni tar juridisk hjälp vid arvskiftet då det är en komplicerad juridiks transaktion. Denna mall kan ni använda som underlag och utgångspunkt för vilka områden som är bra att beakta.

Det är viktigt att alla delägare till arvslotten är medverkande och signerar det slutliga arvskiftet med korrekta bilagor och korrekt utförd tidslinje i processen. Läs gärna mer om arvskifte i mallen nedan.

Publicerad
05/05/2017

Senast ändrad
15/05/2017

Mallar

Taggar

Dela innehåll