Fria mallar
Fria mallar

Arvskifteshandling - gratis mall för arvsskifte

En arvskifteshandling ska upprättas skriftligen efter att bouppteckningen skett. Arvskifteshandling behöver upprättas när dödsboet har tillgångar och det finns mer än en dödsbodelägare.
Det är skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare och ska beskriva hur tillgångarna ska fördelas. Det är ett juridiskt dokument som alla arvingar ska signera och vara överens om. Det ska dock inte skickas in som bouppteckningen utan endast sparas som ett kvitto om vad arvingarna var överens om.

Arvet fördelas utifrån de gällande regler och önskemål som finns registrerade i ex. gåvobrev eller testamente. Man ska även ta hänsyn till arvsrätt och arvingarnas önskemål.

Om någon arvtagare bestrider arvskiftet får det inte ske något arvskifte innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder betalats eller reserverats på konto. Vid osäkerhet eller tvist av fördelningen bör man kontakta en jurist som hjälper till vid fördelningen.
Publicerad
08/05/2024

Senast ändrad
08/05/2024

Mallar

Taggar

Dela innehåll