Fria mallar
Fria mallar

Köpekontrakt begagnad bil

Vid privat bilaffär är det viktigt att ett köpekontrakt upprättas.

Denna mall är användbar för dig som ska köpa eller sälja en begagnad bil.
Mallen tar upp de punkter som ni kommer överens om. Avtalet förtydligar vilket skick bilen är i samt märke, registreringsnummer, årsmodell, körsträcka, utrustning och eventuella garantier som finns. Här anger ni även om det finns speciella villkor ni som köpare och säljare kommer överens om.


Köparens plikt är att provköra och undersöka bilen och avstår därmed med bindande verkan från att rikta anspråk på brister förutom angivna brister som säljaren ska åtgärda. Köparen kan inte rikta anspråk mot säljaren avseende icke iakttagna brister beträffande bilens skick.

Säljaren ansvarar för att bilen och utrustningen är hans egendom, att de är tillfullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd. Samt att bilen inte är belagd med körförbud. Vidare svarar säljaren för att bilen och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och eventuella bilagor.

Bil och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Så länge förbehåll om återtaganderätt gäller åligger det köparen att hålla bilen helförsäkrad (trafikförsäkring plus helkasko.)


Det är viktigt att både köpare och säljare undertecknar avtalet. Mallen ska skapas med 1 kopia så båda parterna får en version.

Mallen kan användas som ett köpeavtal mellan dig och en/flera parter.
Parter kan vara både företag eller privatperson.

Det är viktigt att betalningen anges på avtalet när den är genomförd.

Publicerad
19/09/2013

Senast ändrad
26/09/2013

Mallar

Dela innehåll