Fria mallar
Fria mallar

Enkelt skuldebrev

Gratis mall för att upprätta ett skuldebrev mellan två parter. En långivare och en låntgare.
Detta skuldebrev är ett enkelt skuldebrev som inte kan byta ägare eller överlåtas, utan utställt till en bestämd person.

Denna mall för enkelt skuldebrev är en säkerhet för långivaren och gäller som skriftligt bevis på de villkor som gäller med skulden.
Mallen skuldebrev ska dateras och underskrivas av båda parterna. Vill ni göra avtalet ännu säkrare kan ni låta två oberoende parter bevittna avtalet.

Denna skriftliga mall innefattar långivare, låntagare. Villkor för lånet och dess löptid. Samt hur avbetalningen ska ske.
Om betalningar utgår tillkommer den överenskomna dröjsmålsräntan.
Slutligen kan avtalet signerats när skulden är återbetalad.

Läs gärna mer om skuldebrev i nedan mall.

Publicerad
05/05/2017

Senast ändrad
05/05/2017

Mallar

Dela innehåll