Fria mallar
Fria mallar

Uppsägan av hyresavtal

Gratis mall för att göra en uppsägning av ett hyresavtal.
När du som hyresgäst önskar flytta ut och säga upp din hyresbostad är det viktigt att det görs en skriftlig uppsägan av kontraktet.

En skriftlig uppsägan av hyresavtalet måste ske i god tid innan avflyttning. En normal uppsägningstid är 3 månader.
Som hyresgäst (privatperson) har man laglig rätt att ingå hyresavtal med max 3 månaders uppsägningstid.
Dvs. blir du föreslagen ett hyresavtal med längre uppsägningstid är dt ogilitigt ur en juridisk synvinkel.

Har du däremot en kortare uppsägningstid än 3 månader i hyresavtalet, kan du kräva en kortare uppsägninstid om 3 månader för att hinna hitta eller ordna ny bostad.

Genom att göra en skriftlig uppsägan av hyresavtalet blir det tydligt vilken avflyttningsdag du önskar flytta ut.
Glöm inte att uppfylla de krav på återställning av lokalen som kan ingå vid hyresavtalet med hyresvärden.

Be gärna om en bekräftelse eller skriven kvittens att din uppsägan är mottagen.
Glöm inte att undersöka om det ska ske en besiktning av skick och städning innan du lämnar nycklarna.

Publicerad
05/05/2017

Senast ändrad
05/05/2017

Mallar

Dela innehåll